O czym powinniśmy wiedzieć ubezpieczając swoje mieszkanie?


Polisy mieszkaniowe to ubezpieczenia których posiadanie nie jest konieczne. Są to ubezpieczenia dobrowolne. W skład ubezpieczenia mieszkania może wchodzić typowe ubezpieczenie OC a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym. Ubezpieczenie OC wchodzące w skład ubezpieczenia mieszkania jest potrzebne na przykład wtedy kiedy zalejemy mieszkanie sąsiada robiąc samemu pranie. Kupując ubezpieczenia mieszkania warto zwrócić uwagę na to jakie są ogólne warunki ubezpieczenia a więc jakie są OWU. Ubezpieczenia mieszkań należy kupować zapoznawszy się wcześniej dokładnie z tym jakie są ogólne warunki ubezpieczenia. Aby zrozumieć dobrze ogólne warunki ubezpieczenia trzeba przeczytać słowniczek zawarty w umowie już na pierwszej jej stronie. Pojęcia bowiem mogą mieć inne znaczenia niż potocznie co więcej mogą się różnić od siebie w zależności od tego kto jest ubezpieczycielem. Na przykład warto zwrócić uwagę na to jak ubezpieczyciel określa osoby zamieszkujące mieszkanie – w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym mogą to być osoby będące najbliższą rodziną kredytobiorcy lub właściciela mieszkania. W innych umowach natomiast może to być również niespowinowacona pomoc domowa zamieszkująca wspólnie to samo gospodarstwo domowe. W słowniczku zawartym na początku umowy o ubezpieczenie zawarte są także wszelkie informacje odnośnie tego co według ubezpieczyciela wchodzi w skład wyposażenia mieszkania na stałe a co jest wyposażeniem ruchomym. Kwestia sporna powstaje na przykład przy rozważaniu czy antresola lub meble zbudowane w ścianę są wyposażeniem stałym czy może ruchomym. Zasady ustalające ubezpieczenia mieszkań mogą bardzo różnić się od siebie w zależności od ubezpieczyciela. Warto także zwrócić na przykład uwagę na to jak definiowane w umowie jest zalanie jak ubezpieczyciel definiuje również rabunek lub włamanie. Są to zdarzenia które najczęściej występują w sprawach ubezpieczeniowych.
Sprawdź ofertę: Kredyty frankowe.