Obsługa BHP i jej rola w funkcjonowaniu firm


Firmy świadczące usługi BHP – ten termin prawdopodobnie pojawiał się w Twoich wynikach wyszukiwania najprawdopodobniej częściej niż jeden raz, gdy szukałeś usług BHP. Czym tak naprawdę jest i co obejmuje obsługa BHP?

Większość pracodawców, zapytana o swoje obowiązki w zakresie BHP, zapewne wspomni o zorganizowanym w swoim zakładzie pracy szkoleniu prowadzonym przez „behapowca”. Tymczasem realna odpowiedzialność właściciela firmy za stan BHP jest znacznie szersza. Oczywiście zatrudnienie osoby realizującej zadania służby BHP jest pewnym rozwiązaniem i krokiem we właściwym kierunku, ale nawet to nie wyczerpuje tematu do końca. Z tego powodu wiele firm zajmujących się BHP oferuje usługę polegającą na kompleksowej obsłudze BHP. Jego zakres obejmuje nie tylko nadzór nad warunkami pracy, ale również takie elementy jak: kompleksowe doradztwo w zakresie dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (przykładowo w razie wypadków), regularne organizowanie szkoleń oraz reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Sanepid.

Kompleksowe usługi BHP prowadzone przez profesjonalną firmę pozwolą nie tylko uniknąć kar i grzywien nakładanych przez organy kontrolne, ale przede wszystkim pozwolą skutecznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w firmie. Zapewnienie profesjonalnej obsługi BHP to również klucz do większej motywacji i lepszego samopoczucie zatrudnionych w zakładzie pracowników. Last but not least, skorzystanie z usług wyspecjalizowanych w BHP podmiotów to zapewnienie świętego spokoju dla samego pracodawcy, który nie musi już zajmować się osobiście tą niezwykle istotną kwestią, ale może w pełni zaangażować się w to, na czym zna się najlepiej, czyli w zarządzanie. Jednocześnie pracodawca taki zyskuje pewność, że bezpieczeństwo jego firmy oraz pracowników zostało powierzone we właściwe ręce. Powyższe rozważania dowodzą niezbicie, że obsługa BHP stanowi podstawową sprawę w funkcjonowaniu firm i zakładów pracy.

Obsługa BHP: https://www.bhp-prometeo.pl/