Wybór najlepszego materiału izolacyjnego


Materiały izolacyjne muszą spełniać odpowiednie wymagania, które są określone w normach budowlanych. Przewodność cieplna jest różna dla wełna mineralna Poznań i styropian Poznań, dlatego użycie tych materiałów zależy od pomieszczenia, w którym zamierzamy wykonać docieplenia Poznań. Stąd warto zaglądać do norm i stosować się do regulacji prawnych w tym zakresie. Często inwestorzy mają dylemat, jaki materiał izolacyjny wybrać i którą opcję docieplenia Poznań zastosować i wtedy należy uzgodnić to zarówno z kierownictwem budowy jak i z podwykonawcami. Styropian Poznań jest bardziej popularny niż wełna mineralna Poznań, co nie oznacza wcale, że ten drugi materiał ma gorsze właściwości izolacyjne. Wręcz przeciwnie, czasem może się okazać, że zastosowanie wełna mineralna Poznań sprzyja lepszej termoizolacji pomieszczenia. Te dwa materiały różnią się między innymi gęstością czy współczynnikiem przewodności cieplnej a także innymi właściwościami, co wpływa także na różne ceny tych materiałów.